ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η FOODBIOMES είναι μία νέα κατανεμημένη ερευνητική υποδομή του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα που στοχεύει να προσφέρει υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης, εξερευνώντας την επίδραση των εφαρμογών μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης

Επιστήμονες της FOODBIOMES προσφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους για να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων.

Εκπαίδευση & Επιμόρφωση

Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης παρέχονται σε ερευνητές και επαγγελματίες για να προάγουν την καινοτομία σε εφαρμογές μικροβιώματος στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πρόσβαση σε Υποδομές

Υποδομές υψηλής τεχνολογίας προσφέρονται σε ερευνητές και επαγγελματίες για την εκτέλεση ερευνητικών έργων του ενδιαφέροντος τους.

ΝΕΑ

A new webinar by FOODBIOMES

A new webinar by FOODBIOMES

📣 A New Webinar by FOODBIOMES! If you are a researcher or professional with a strong interest in the field of functional foods, don’t miss the webinar “Nutritional Interventions-Clinical Trials: Practical Issues for Bioactivity Assessment of Innovative Functional...

A new on-site seminar by FOODBIOMES

A new on-site seminar by FOODBIOMES

📣 An Outstanding Seminar by FOODBIOMES! We are thrilled to announce that George Paraskevakos, Executive Director of the International Probiotics Association, will be here with us on 24th of July 2023 to deliver a seminar entitled "Probiotic considerations: from Bench...

A new hand-on workshop by FOODBIOMES

A new hand-on workshop by FOODBIOMES

FOODBIOMES is organizing a hands-on workshop entitled "Pilot scale production of novel functional food ingredients". This workshop will provide a unique opportunity to explore the fascinating field of biomass production, cell immobilization on food-grade supports rich...

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES» (MIS 5047291) που εντάσσεται στη Δράση «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).