ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η FOODBIOMES είναι μία νέα κατανεμημένη ερευνητική υποδομή του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα που στοχεύει να προσφέρει υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης, εξερευνώντας την επίδραση των εφαρμογών μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης

Επιστήμονες της FOODBIOMES προσφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους για να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων.

Εκπαίδευση & Επιμόρφωση

Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης παρέχονται σε ερευνητές και επαγγελματίες για να προάγουν την καινοτομία σε εφαρμογές μικροβιώματος στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πρόσβαση σε Υποδομές

Υποδομές υψηλής τεχνολογίας προσφέρονται σε ερευνητές και επαγγελματίες για την εκτέλεση ερευνητικών έργων του ενδιαφέροντος τους.

ΝΕΑ

Info Day at the Ionian University in Kefalonia

Info Day at the Ionian University in Kefalonia

FOODBIOMES is travelling to Kefalonia on 2 June 2023 to deliver a live Info Day to inform scientists and professionals, mainly from the Region of Ionian Islands, on the recent activities of FOODBIOMES both in science and services. This fourth Info Day entitled...

Apply for access!

Apply for access!

FOODBIOMES will open its doors and host at no charge a limited number of users who wish to get access to FOODBIOMES Research Infrastructure from 1 June to 30 July 2023 and from 1 to 20 September 2023. Users will be able to use the FOODBIOMES instruments and...

New Catalogue of Services is out now!

New Catalogue of Services is out now!

We are excited to announce the launch of the first version of our Catalogue with the complete service portfolio! Now you can browse the service catalogue easily right from your computer, tablet or phone. Click here to find the service that you need! Our services are...

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES» (MIS 5047291) που εντάσσεται στη Δράση «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).