Παραδοσιακά τρόφιμα και το … ανθρώπινο μικροβίωμα

Στα συστήματα τροφίμων, το μικροβίωμα του εδάφους, των φυτών, των ζώων επηρεάζει το τελικό προϊον έχει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο ανθρώπινο μικροβίωμα, επηρεάζοντας, τελικώς την υγεία, ενώ παράλληλα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων. Στόχος της FOODBIOMES είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας, με επίκεντρο τις καινοτόμες εφαρμογές του μικροβιώματος, η οποία θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο για την προώθηση της έρευνας όσο και για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον τομέα της Αγροδιατροφήςπροωθώντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η προώθηση των αρχών της βιοοικονομίας μέσω της αξιοποίησης των παραδοσιακών τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας και των υποπροϊόντων τους από την περιοχή του Αιγαίου, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια. Στα νησιά του Αιγαίου, η ανάγκη ανάδειξης της θρεπτικής αξίας και των πιθανών ευεργετικών ιδιοτήτων συγκεκριμένων τροφίμων της Μεσογειακής Διατροφής και των παραπροϊόντων τους, όπως το ελαιόλαδο από τη Λέσβο, το μέλι και το τυρί από τη Λήμνο και τα εσπεριδοειδή και τη μαστίχα από τη Χίο είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Στη FOODBIOMES, οι ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου εργάζονται για να αναδείξουν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, που περιλαμβάνονται στους άξονες προτεραιότητας της περιοχής Βορείου Αιγαίου («Περιφερειακό Καλάθι»), υιοθετώντας τη στρατηγική «από το χωράφι στο ράφι» και εστιάζοντας στη διασφάλιση της ποιότητας, στην ασφάλεια των τροφίμων, στη βελτίωση της θρεπτικής τους αξίας και στη μελέτη της βιοδραστικότητας τους με έμφαση στο μικροβίωμα του ανθρώπινου εντέρου. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο συνεργασίας με το σύνολο των φορέων της υποδομής, οι ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στοχεύουν να αναδείξουν τον ρόλο των ελληνικών παραδοσιακών και καινοτόμων τροφίμων στη διατροφή και την υγεία των πολιτών και να συνεισφέρουν στην οικονομία και τη δημόσια υγεία, με έμφαση στην επίδραση των τροφίμων στους βιοδείκτες ασθενειών και στο ανθρώπινο μικροβίωμα. 

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου