Με στόχο την Αριστεία στην Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία...

 

H FOODBIOMES είναι μία νέα κατανεμημένη ερευνητική υποδομή στην Ελλάδα που στοχεύει να προσφέρει υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα εστιάζοντας στα μικροβιώματα σε συστήματα τροφίμων και αναπτύσσοντας πρωτοποριακές εφαρμογές. 

 

H FOODBIOMES διανύει την τριετή προπαρασκευαστική της περίοδο κατά την οποία περισσότεροι από 70 ερευνητές και επαγγελματίες από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θέτουν τις βάσεις για την υποδομή που θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες στο εθνικό και διεθνές οικοσύστημα της έρευνας στον Αγροδιατροφικό τομέα.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της FOODBIOMES βασίζεται στην προσφορά των απαραίτητων «πόρων» (γνώσεων, δεδομένων, προηγμένων υπηρεσιών, τεχνολογιών, εξοπλισμού, μεθόδων, ευρεσιτεχνίών) σε ερευνητές και επαγγελματίες από τον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό τομέα που θα υποστηρίξουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών του ενδιαφέροντος τους ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του Αγροδιατροφικού τομέα.

Η Αγροδιατροφή αποτελεί ένα κομβικό πεδίο στο οποίο η μελέτη και η αξιοποίηση του μικροβιώματος είναι δυνατόν να οδηγήσει στη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και των ζώων. Η FOODBIOMES εστιάζει στη μελέτη του μικροβιώματος και των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη σύσταση των πολύπλοκων μικροβιακών βιοκοινωνιών σε ιστούς και όργανα. Επιπλέον, στη FOODBIOMES μελετάται η επίδραση που έχουν συγκεκριμένα τρόφιμα, μικροοργανισμοί, αλλά και φυτικά εκχυλίσματα στο μικροβίωμα του ανθρώπου καιτων ζώων και κατ’επέκταση στην υγεία. Είμαστε ένα δίκτυο «ανοιχτής πρόσβασης» και ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών από τον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό τομέα της Αγροδιατροφής.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει το συντονισμό της FOODBIOMES, ενώ στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι η προσφορά υπηρεσιών και δεδομένων υψηλής επιστημονικής στάθμης , με σκοπό τη υποστήριξη της ακαδημίας και της βιομηχανίας στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που θα προάγουν την ευζωία του ανθρώπου και των ζώων.

 

Όραμα

Το όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε έναν διεθνή πυλώνα που θα προάγει την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία στις εφαρμογές μικροβιώματος για την ανάπτυξη υγιεινών, ασφαλών και βιώσιμων συστημάτων τροφίμων.

Στρατηγικοί μας στόχοι αποτελούν…

 • η διεξαγωγή έρευνας αιχμής και η παραγωγή νέας γνώσης για μικροβιώματα τροφίμων
 • η αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων που αφορούν μικροοργανισμούς τροφίμων, μέσω της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα
 • η δημιουργία υποδομής με τεχνολογίες αιχμής που θα υποστηρίξουν ένα μοντέλο λειτουργίας ανοιχτής πρόσβασης και χρήσης
 • η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών συνεργασίας μεταξύ ακαδημίας και βιομηχανίας στο πλαίσιο του τριγώνου γνώσης
 • η δημιουργία αμφίδρομων σχέσεων με εθνικές και διεθνείς ερευνητικές υποδομές λειτουργώντας ως εθνικός σύνδεσμος για το ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας

Το επιστημονικό αντικείμενο της FOODBIOMES επικεντρώνεται στην αξιοποίηση εφαρμογών μικροβιώματος για την ανάπτυξη συστημάτων τροφίμων που θα ενισχύσουν την καινοτομικότητα του κλάδου της Αγροδιατροφής. Η ανάπτυξη υγιών, ασφαλών και βιώσιμων συστημάτωντροφίμων αποτελούν τον κεντρικό στόχο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της FOODBIOMES.

Η FOODBIOMES εστιάζει στα ακόλουθα:

  • Απομόνωση και χαρακτηρισμό νέων ωφέλιμων μικροοργανισμών που σχετίζονται με τη διατροφή
  • Ανάπτυξη μικροβιακών διεργασιών για την ενίσχυση της βιωσιμότητα των παραδοσιακών συστημάτων τροφίμων με επίκεντρο την ποιότητα, την υγεία, την ανταγωνιστικότητα, την περιβαλλοντική επίδραση και την ασφάλεια
  • Αξιοποίηση προβιοτικών στελεχών για την παραγωγή νέων λειτουργικών τροφίμων, κλινικά τεκμηριωμένων,
  • Αξιοποίηση φυτικών εκχυλισμάτων για την ανάπτυξη νέων λειτουργικών συστατικών που επιδρούν θετικά στο μικροβίωμα του ανθρώπου,
  • Μελέτη της επίδρασης του μικροβιώματος των τροφίμων και των λειτουργικών συστατικών στο μικροβίωμα του ανθρώπου,
  • Ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέπουν αξιοποιούν δεδομένα μικροβιώματος και χημικής ανάλυσης για τον έλεγχο της αυθεντικότητας στον Αγροδιατροφικό τομέα.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η FOODBIOMES προσκαλεί και υποστηρίζει νέες συνέργειες στο πλαίσιο των αρχών του τρίγωνου της γνώσης.

Εάν εκπροσωπείτε ένα ερευνητικό ίδρυμα, μια ερευνητική υποδομή, μια επιχείρηση ή άλλο φορέα με ενδιαφέρον στο μικροβίωμα θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εξετάσουμε το πλαίσιο μίας αποδοτικής συνεργασίας.