Φορείς

Τα εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις της FOODBIOMES βρίσκονται σε τέσσερις διαφορετικές  περιφέρειες της Ελλάδας.

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης βρίσκονται στην παραλιακή πόλη της Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώ το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 100 χλμ βόρεια στην πόλη της Ορεστιάδας της ίδιας Περιφέρειας. Το Τμήμα της Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται στη γραφική πόλη των Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου βρίσκεται στο νησί της Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τέλος, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων βρίσκεται στον νησί της Κεφαλονιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Οι φορείς της FOODBIOMES διαθέτουν ισχυρές ερευνητικές και εκπαιδευτικές ομάδες έτοιμες να μελετήσουν τα μυστήρια του μικροβιώματος των τροφίμων και του ανθρώπου.

Μάθετε περισσότερα για τα ερευνητικά ιδρύματα στις επίσημες ιστοσελίδες τους ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε “Δημοκρίτειο” προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης. Η Πρυτανεία του ΔΠΘ εδρεύει στην Κομοτηνή, η οποία είναι η πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης. Σήμερα το ΔΠΘ αποτελείται από οκτώ σχολές και είκοσι τμήματα που βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις της Θράκης, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός του ΔΠΘ ξεπερνά τις  20.000. Με την ποιότητα διδασκαλίας και το επίπεδο έρευνας του, το ΔΠΘ έχει εξασφαλίσει μια θέση μεταξύ των καλύτερων Ελληνικών ΑΕΙ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποτελείται από πέντε τμήματα σε τρία νησιά: την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα. Οι απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου αποκτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που μπορούν να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους της σταδιοδρομίας τους. Συγκεκριμένα, τα Τμήματα παρέχουν εκπαίδευση στους ακόλουθους τομείς εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών: α) Τεχνολογία Τροφίμων, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, γ) Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία, δ) Τεχνολογία Ήχου και Μουσικά Όργανα, ε) Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Ο κύριος στρατηγικός στόχος του Ιόνιου Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης με στόχο τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει 18 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ενώ ξεπερνούν τις 60 οι κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τμήματά του βρίσκονται σε έξι (6) νησιάκαι αποτελεί το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο με Τμήματα σε δύο Περιφέρειες της Χώρας. Η πολυνησιωτικότητα και η εισαγωγή νεωτερικών αντικειμένων είναι τα κυρίαρχα γνωρίσματα από την ίδρυσή του, τον Μάρτιο του 1984, μέχρι σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του επιστημονικού δυναμικού και των ερευνητικών εργαστηρίων του έχει αναπτύξει επιτυχείς και διαθέτει ενεργές συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αλλά και με αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, επιχειρηματικούς φορείς.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964 και το 1970 έγινε ανεξάρτητο ΊδρυμαΑνώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο αναπτύχθηκε γρήγορα τα επόμενα χρόνια. Βρίσκεται στα όρια της πόλης των Ιωαννίνων και αποτελείται από επτά σχολές και δεκαπέντε τμήματα, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 18.000. Τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν διοργανώσει μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, στα οποία με πλέον των 1.400 μεταπτυχιακών φοιτητών και των 1900 υποψηφίων διδακτόρων.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ