Εκπαίδευση & Επιμόρφωση

Η ερευνητική υποδομή FOODBIOMES φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πρότυπη υποδομή έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, συνδέοντας τους τοπικούς φορείς με επιστημονικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των τοπικών επιχειρήσεων.

Η ερευνητική υποδομή FOODBIOMES διοργανώνει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για ερευνητές και επαγγελματίες από τον ακαδημαϊκό, δημόσιο και επιχειρηματικό τομέα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μικροβίωμα και στη σχέση του με τη διατροφή.

Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται περιλαμβάνουν εφαρμογές της μοριακής βιολογίας, της γονιδιωματικής, της βιοπληροφορικής, της μικροβιολογίας, της βιοτεχνολογίας και της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής από εισηγητές του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού διεθνή χώρου.

Για να ενημερωθείτε για τις δράσεις εκπαίδευσης που διοργανώνει η FOODBIOMES μπορείτε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, να γραφτείτε στο Newsletter της υποδομής ή να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στο LinkedIn ή στο Facebook.  

Βρείτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και εγγραφτείτε για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.

Για το προσεχές διάστημα δεν υπάρχουν προγραμματισμένα προγράμματα εκπαίδευσης.