Πρόσβαση σε Εγκαταστάσεις

Η ερευνητική υποδομή FOODBIOMES διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια εξοπλισμένα κατάλληλα για τη μελέτη του μικροβιώματος των τροφίμων, των ανθρώπων και των ζώων, για τη διεξαγωγή μελετών in vivo σε ζωϊκά πρότυπα και τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό κλινικών μελετών σε ανθρώπους.

Επιδιώκοντας να ενισχύσει την καινοτομικότητα του αγροδιατροφικού τομέα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες ερευνητών και επαγγελματιών από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό τομέα, η FOODBIOMES διαθέτει προς χρήση στους ενδιαφερόμενους σύγχρονα εργαστήρια και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ FOODBIOMES

Η πρώτη πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη χρήση επιλεγμένων υποδομών της FOODBIOMES είναι τώρα ανοιχτή για περιορισμένες θέσεις χωρίς χρέωση και θα παραμείνει ανοιχτή έως την κάλυψη των θέσεων.

Οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όργανα και εργαστήρια της FOODBIOMES που βρίσκονται στο Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για να εκτελέσουν πειράματα, να εκπαιδευτούν σε δοκιμές και αναλύσεις και να γνωρίσουν από κοντά τις επιλογές που προσφέρει η FOODBIOMES στους χρήστες της.

Οι υποδομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένο αντικείμενο και χρονικό διάστημα ανάλογα με την υποδομή από την 1 Ιουνίου 2023 έως την 30 Ιουλίου και από την 1 Σεπτεμβρίου έως την 20 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι χρήστες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χρήση των υποδομών ανάλογα με το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Οι χρήστες θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης από ειδική επιτροπή της FOODBIOMES.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν το κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης για τη χρήση των υποδομών και την εκτέλεση του αντικειμένου που προτείνουν, οι στόχοι της χρήσης θα πρέπει να συνάδουν με την έρευνα και το επιστημονικό αντικείμενο της FOODBIOMES και η προτεινόμενη έρευνα να είναι εφικτό να υλοποιηθεί.

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή της FOODBIOMES μετά την υποβολή τους και οι υποψήφιοι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος τους εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Περιηγηθείτε στην παρακάτω λίστα δραστηριοτήτων για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε στις εγκαταστάσεις της FOODBIOMES και τις υποδομές που προσφέρονται και ακολουθείστε τους συνδέσμους για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια και τα όργανα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τυχόν περιορισμούς.

 

Παρακαλώ υποβάλετε την αίτηση σας εδώ.

 

Η FOODBIOMES δεν υποχρεώνεται να αιτιολογήσει την απόφαση της και δεν προβλέπεται διαδικασία ένστασης στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτημάτων. Η FOODBIOMES ενδέχεται να αυξήσει τον αριθμό των φιλοξενούμενων χρηστών εάν κριθεί σκόπιμο.

 

Δείτε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε στις εγκαταστάσεις της FOODBIOMES.

Στο Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, Αλεξανδρούπολη:

 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήμνος:

 

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

 

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατέβασε τον κατάλογο υπηρεσιών