Πρόσβαση στο ΔΠΘ

Απομόνωση στελεχών γαλακτικών βακτηρίων από ζυμούμενα τρόφιμα ή άλλες πηγές

Περιγραφή αντικειμένου:

Απομόνωση γαλακτικών βακτηρίων από κατάλληλες πηγές (π.χ. ζυμούμενα τρόφιμα για την παραγωγή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται εμπορικές καλλιέργειες, πρωτόγαλα, ανθρώπινο μητρικό γάλα, κόπρανα, δέρμα, κλπ.).

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει αυτόκαυστο, επωαστικούς κλίβανους, θάλαμο νηματικής ροής, μικροσκόπιο, υδατόλουτρα και λοιπό εργαστηριακό εξοπλισμό.

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την απομόνωση δυνητικά λειτουργικών καλλιεργειών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

(α) Επιλογή του δείγματος από το οποίο θα γίνει η απομόνωση των καλλιεργειών,

(β) Εισαγωγή ποσότητας δείγματος σε κατάλληλο υγρό θρεπτικό υπόστρωμα και επώαση σε κατάλληλη θερμοκρασία,

(γ) Επίστρωση σε κατάλληλο στερεό θρεπτικό υπόστρωμα (MRS) και επώαση σε κατάλληλη θερμοκρασία,

(δ) Οπτική παρατήρηση των αποικιών, επιλογή αποικών, χρώση Gram και μικροσκοπική παρατήρηση, και

(ε) Εμβολιασμός στερεού θρεπτικού υλικού σε τρυβλίο petri (streaking) επιλεγμένων μεμονωμένων αποικιών και επώαση στους 37 oC.

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 6 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 30 Ιουλίου και 1 Σεπτεμβρίου – 20 Σεπτεμβρίου 2023

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος  Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειαστείτε για την απομόνωση εδώδιμων μικροοργανισμών. Θα μπορέσετε να φέρετε τα δείγματά σας και οι ερευνητές μας θα σας καθοδηγήσουν, εφαρμόζοντας επίσημες ή in house μεθόδους για την επιτυχή απομόνωση νέων στελεχών. Στο τέλος της διαδικασίας, θα μπορέσετε να παραλάβετε μαζί σας σε τρυβλίο petri τα στελέχη που θα απομονώσετε. Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια/υλικά θα είναι διαθέσιμα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Επιτρέπεται να επεξεργαστείτε έως 2 δείγματα που μπορεί να σας αποφέρουν 3 έως 8 απομονωμένα στελέχη.