Πρόσβαση στο ΔΠΘ

 

In vitro αξιολόγηση λειτουργικών ιδιοτήτων ή τεχνολογικών χαρακτηριστικών νέων βακτηρίων του γαλακτικού οξέος

 

Περιγραφή αντικειμένου:

Η αξιολόγηση νέων βακτηρίων του γαλακτικού οξέος για λειτουργικά ή/και τεχνολογικά χαρακτηριστικά in vitro, με στόχο τη χρήση τους ως αρχικές ή/και πρόσθετες λειτουργικές καλλιέργειες στην παραγωγή νέων τροφίμων με πιθανά οφέλη στην ανθρώπινη υγεία.

Οι δοκιμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν διακρίνονται σε:

(α) ασφάλειας (έλεγχος αιμολυτικής δράσης, έλεγχος ευαισθησίας σε αντιβιοτικά),

(β) λειτουργικών κριτηρίων (παραγωγή του ενζύμου υδρολάση των χολικών αλάτων, ικανότητας μείωσης χοληστερόλης, αντιμικροβιακή δράση έναντι τροφιμογενών παθογόνων, έλεγχος ικανότητας αυτοσυσσωμάτωσης ή υδροφοβικότητας), και

(γ) τεχνολογικών κριτηρίων (αντοχή σε χαμηλό pH ή παρουσία χολικών αλάτων ή σε συνθήκες ωσμωτικής πίεσης).

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν συγκεκριμένες δοκιμασίες για να υποβληθούν έως 2 μικροβιακά στελέχη που επιθυμούν.

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει αυτόκαυστο, επωαστικούς κλίβανους, pH-meter, θάλαμο νηματικής ροής, απαγωγό, φυγόκεντρους, φωτόμετρο, υδατόλουτρα, λοιπό εργαστηριακό εξοπλισμό.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Οι μέθοδοι in vitro αξιολόγησης έχουν αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας με βάση δημοσιευμένα πρωτόκολλα ή διεθνείς οδηγίες (π.χ. της EFSA).

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 5 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 30 Ιουλίου και 1 Σεπτεμβρίου – 20 Σεπτεμβρίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος  Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειαστείτε για την in vitro αξιολόγηση των κριτηρίων ασφάλειας, λειτουργικών ιδιοτήτων ή τεχνολογικών χαρακτηριστικών εδώδιμων μικροοργανισμών που έχουν απομονωθεί από διάφορες πηγές. Θα μπορέσετε να φέρετε τα στελέχη σας και οι ερευνητές μας θα σας καθοδηγήσουν, εφαρμόζοντας επίσημες μεθόδους για την επιτυχή αξιολόγηση των παραπάνω ιδιοτήτων. Στο τέλος της διαδικασίας, θα μπορέσετε να παραλάβετε ένα αρχείο με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια/υλικά θα είναι διαθέσιμα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την πειραματική διαδικασία. Επιτρέπεται να αξιολογήσετε έως 2 στελέχη ως προς 1 κριτήριο ασφάλειας, 2 λειτουργικά κριτήρια ή 2 τεχνολογικά χαρακτηριστικά.