Πρόσβαση στο ΔΠΘ

Αποτίμηση της προσκόλλησης προβιοτικών στελεχών σε ευκαρυωτικά κύτταρα

 

Περιγραφή αντικειμένου:

Αποτίμηση της προσκόλλησης προβιοτικών στελεχών σε διαφοροποιημένα ευκαρυωτικά κύτταρα.

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Μοριακής Ρύθμισης & Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρης μονάδα κυτταροκαλλιέργειας (θάλαμοι επώασης, νηματικής ροής, μικροσκόπιο EVOS 7000 καθώς και εξοπλισμός καλλιέργειας μικροοργανισμών.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

In house μέθοδοι για την καλλιέργεια, διαφοροποίηση των κυττάρων και τη δοκιμή προσκόλλησης.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 5 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

15 Μαϊου – 15 Ιουλίου

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

 Στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης & Μοριακής Νευροβιολογίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον βασικό εξοπλισμό που απαιτείται για την αποτίμηση της προσκόλλησης προβιοτικών στελεχών σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Θα μπορέσετε να φέρετε το δείγμα σας και οι ερευνητές μας θα σας καθοδηγήσουν εφαρμόζοντας in house μεθόδους για τη μελέτη και αποτίμηση της προσκόλλησης. Στο τέλος της διαδικασίας θα μπορέσετε να πάρετε μαζί σας όλα τα δεδομένα. Τα απαραίτητα αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιμα και ο εργαστηριακός εξοπλισμός θα είναι διαθέσιμα ώστε ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Επιτρέπεται να αποτυπώσετε έως 8 δείγματα.