Πρόσβαση στο ΔΠΘ

Aποτύπωση προκαρυωτικού ή/και ευκαρυωτικού μικροβιώματος

 

Περιγραφή αντικειμένου:

Αποτύπωση προκαρυωτικού ή/και ευκαρυωτικού μικροβιώματος τροφίμων, εδάφους, εντέρου ή από άλλες πηγές.

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης & Μοριακής Νευροβιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει σύστημα απομόνωσης μεταγονιδιωματικού DNA, προετοιμασίας βιβλιοθηκών ION Chef, σύστημα αλληλούχησης ΙΟΝ Torrent S5 και συστοιχία υπολογιστών-εξυπηρετητή για βιοπληροφορική ανάλυση.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

In house μέθοδος για την απομόνωση και κατασκευή βιβλιοθηκών, πρωτόκολλα αλληλούχησης και κατάλληλες ροές βιοπληροφορικής ανάλυσης.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 5 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

 Στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης & Μοριακής Νευροβιολογίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον βασικό εξοπλισμό που απαιτείται για την αποτύπωση του προκαρυωτικού ή/και του ευκαρυωτικού μικροβιώματος. Θα μπορέσετε να φέρετε το δείγμα σας και οι ερευνητές μας θα σας καθοδηγήσουν εφαρμόζοντας in house μεθόδους απομόνωσης για την απομόνωση και κατασκευή βιβλιοθηκών, την αλληλούχηση και κατάλληλη ροή βιοπληροφορικής ανάλυσης. Στο τέλος της διαδικασίας θα μπορέσετε να πάρετε μαζί σας όλα τα δεδομένα μετά από τη βιοπληροφορική ανάλυση. Τα απαραίτητα αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιμα, ο εργαστηριακός εξοπλισμός και τα συστήματα βιοπληροφορικής ανάλυσης θα είναι διαθέσιμα ώστε ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Επιτρέπεται να αποτυπώσετε έως 5 δείγματα.