Πρόσβαση στο ΔΠΘ

 

Ανάπτυξη λυοφιλιωμένων αρχικών καλλιεργειών τροφίμων σε πιλοτική κλίμακα

 

Περιγραφή αντικειμένου:

Η παραγωγή κυτταρικής βιομάζας αρχικών καλλιεργειών τροφίμων με τη χρήση βιοαντιδραστήρα χωρητικότητας 50 L. Η κυτταρική βιομάζα θα υποβληθεί σε διαδικασία λυοφιλίωσης (freeze-drying) και μπορεί να παραληφθεί σε ξηρή μορφή.

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει βιοαντιδραστήρα 50 L, αυτόκαυστο, θάλαμο νηματικής ροής, φυγόκεντρους, υπερκαταψύκτη -80ο C, λυοφιλιωτή και λοιπό εργαστηριακό εξοπλισμό.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Η μεθοδολογία πιλοτικής παραγωγής κυτταρικής βιομάζας έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας και βασίζεται στη χρήση βιοαντιδραστήρα 50 L και  στη λυοφιλίωση ως διαδικασία ξήρανσης.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 5 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 30 Ιουλίου και 1 Σεπτεμβρίου – 20 Σεπτεμβρίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος  Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειαστείτε για την παραγωγή λυοφιλιωμένων αρχικών καλλιεργειών σε πιλοτική κλίμακα. Θα μπορέσετε να φέρετε τις καλλιέργειές σας και οι ερευνητές μας θα σας καθοδηγήσουν, ώστε να χρησιμοποιήσετε την μονάδα παραγωγής καλλιεργειών. Στο τέλος της διαδικασίας, θα μπορέσετε να παραλάβετε ποσότητα της καλλιέργειας σε λυοφιλιωμένη μορφή (σκόνη). Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια/υλικά θα είναι διαθέσιμα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Επιτρέπεται να αναπτύξετε μια καλλιέργεια σε 35 L θρεπτικού μέσου.