Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απομόνωση συστατικών με κλασμάτωση μέσω παρασκευαστικής υγρής χρωματογραφίας

 

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Σύστημα παρασκευαστικής υγρής χρωματογραφίας HPLC με ανιχνευτές συστοιχίας διόδων (PDA) και φθορισμού (FL), ζυγοί, περιστροφικοί εξατμιστήρες, λυοφιλιοποιητής.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Εσωτερικές μέθοδοι για την απομόνωση διαφόρων συστατικών κυρίως από φυτικά υποστρώματα.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 5 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στην υποδομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό με τα αναλώσιμα που θα χρειαστείτε για την απομόνωση συστατικών με κλασμάτωση με χρήση παρασκευαστικής υγρής χρωματογραφίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο ή κάποια δική σας, ή να αναπτύξουμε μαζί μια νέα μεθοδολογία απομόνωσης. Όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα θα είναι διαθέσιμα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία ανάλυσης – ποιοτικού/ποσοτικού προσδιορισμού με αναλυτικές τεχνικές. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να παραλάβετε έως δέκα (10) κλάσματα από-έως τρία (3) διαφορετικά υποστρώματα, σε ένα μέγιστο τριών (3) ήδη στοιχειοθετημένων μεθοδολογιών ή μιας (1) νέας μεθοδολογίας που θα αναπτύξουμε μαζί.