Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων/αιθέριων ελαίων με πράσινη εκχύλιση υπερκρίσιμου ρευστού διοξειδίου του άνθρακα

 

Περιγραφή αντικειμένου:

Παραγωγή εκχυλισμάτων/αιθέριων ελαίων με πράσινη εκχύλιση υπερκρίσιμου ρευστού διοξειδίου του άνθρακα.

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Μονάδα εκχύλισης υπερκρίσιμου ρευστού με CO2 με σύστημα συνδιαλύτη, ζυγοί, περιστροφικοί εξατμιστήρες, λυοφιλιοποιητής.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Εσωτερικές μέθοδοι για την παραγωγή εκχυλισμάτων ή/και αιθέριων ελαίων ανάλογα με το είδος του φυτού.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 5 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στην υποδομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό με τα αναλώσιμα που θα χρειαστείτε για την παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων ή/και αιθέριων ελαίων με χρήση πράσινης εκχύλισης CO2. Μπορείτε να προμηθεύσετε τα φυτά και οι ερευνητές μας να σας καθοδηγήσουν εφαρμόζοντας τις απαραίτητες μεθοδολογίες ώστε να παραλάβετε το επιθυμητό προϊόν. Στο τέλος της διαδικασίας θα μπορέσετε να πάρετε μαζί σας σε κλειστό φιαλίδιο το εκχύλισμα/έλαιο του φυτού. Όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα θα είναι διαθέσιμα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε έως δύο (2) δείγματα φυτών που μπορεί να σας αποφέρουν ως τέσσερα (4) εκχυλίσματα/έλαια.