Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχεδιασμός και οργάνωση κλινικής μελέτης-διατροφικής παρέμβασης για την αξιολόγηση της βιοδραστικότητας καινοτόμων τροφίμων

 

Περιγραφή αντικειμένου:

Το αντικείμενο της δράσης αφορά τον σχεδιασμό και την οργάνωση κλινικής μελέτης-διατροφικής παρέμβασης για την αξιολόγηση της βιοδραστικότητας καινοτόμων τροφίμων σε δείκτες μεταγευματικής λιπαιμίας, γλυκαιμίας και οξειδωτικού στρες, όπως αυτοί προσδιορίζονται σε δείγματα αίματος και ούρων.

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λήμνος.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Ανοσολογικός αναλυτής, βιοχημικός αναλυτής, στατιστικά προγράμματα, πρωτόκολλα μελετών.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

In house μέθοδος για τον προσδιορισμό δειγμάτων ούρων και αίματος σε δείκτες μεταγευματικής λιπαιμίας, γλυκαιμίας και οξειδωτικού στρες ενδεικτικά αναφέρονται: αντιοξειδωτική ικανότητα, λιπιδαιμικό προφίλ, γλυκόζη, ινσουλίνη, ουρικό οξύ κ.α.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 10 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

15 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Η Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, της διατροφής ή και των τροφίμων να χρησιμοποιήσουν τους χώρους της υποδομής και την εμπειρία των ερευνητών αυτής, για να σχεδιάσουν την δική τους κλινική μελέτη. Ειδικότερα οι τελικοί συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα στατιστικά προγράμματα, τα πρωτόκολλα των μελετών, τον ανοσολογικό και βιοχημικό αναλυτή και τον χώρο αιμοληψίας για τον σχεδιασμό και την προετοιμασίας μίας διατροφικής παρέμβασης προσαρμοσμένης στις ανάγκες  των ερευνητικών ερωτημάτων που θέλουν να διερευνήσουν.