Πρόσβαση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανάλυση χημικής σύστασης τροφίμων

 

 

Περιγραφή Αντικειμένου:

Η δράση αυτή αφορά εργαζόμενους και επιστήμονες που είναι σχετικοί με τον ευρύτερο τομέα των τροφίμων. Στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση ή/και η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικό εξοπλισμό και μεθόδους, που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό της χημικής σύστασης τροφίμων αλλά και για τη δημιουργία διατροφικής επισήμανσης των τροφίμων. 

Eργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει HPLC-RID-DAD, GC-FID, ATR-FTIR, συσκευές Kjeldahl και Soxhlet, αυτόματο αναλυτή γάλακτος, πεχάμετρα, αναλυτικούς ζυγούς.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Το εργαστήριο εφαρμόζει επίσημες αναλυτικές μεθόδους AOAC.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου για 3 ημέρες (ενδεικτικά) ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στο εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον βασικό αναλυτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την ανάλυση της χημικής σύστασης των τροφίμων. Δύναται να πραγματοποιηθούν αναλύσεις, όπως προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης, διαλυτών σακχάρων καθώς και ταυτοποίηση λιπαρών οξέων, αμινοξέων και φαινολικών συστατικών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το τρόφιμο που θα αναλυθεί και να λάβει καθοδήγηση από το προσωπικό του εργαστηρίου ώστε να εφαρμόσει επίσημα πρωτόκολλα. Όλα τα απαραίτητα χημικά αντιδραστήρια θα είναι διαθέσιμα από το εργαστήριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις. Με το πέρας των αναλύσεων ο χρήστης θα επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τη βοήθεια του προσωπικού του εργαστηρίου. Ο κάθε χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μία πλήρη χημική ανάλυση για ένα (1) τρόφιμο. Μεμονωμένες χημικές αναλύσεις μπορούν να γίνουν για έως δύο (2) τρόφιμα ανά χρήστη. Μέγιστος αριθμός χρηστών: τρείς (3).