Πρόσβαση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Aνάπτυξη εδώδιμων μεμβρανών και ανάλυση αυτών

 

 

Περιγραφή Αντικειμένου:

Η δράση αυτή αφορά επιστήμονες που είναι σχετικοί με τον ευρύτερο τομέα των τροφίμων. Στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση ή/και η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικό εξοπλισμό, προκειμένου οι χρήστες να αναπτύξουν εδώδιμες ή/και βιοαποικοδομήσιμες μεμβράνες χρησιμοποιώντας πρωτεϊνικές πρώτες ύλες.

 

Eργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει λυοφιλιωτή, ψηφιακό ομογενοποιητή υψηλών ταχυτήτων, ATR-FTIR, αναλυτή υφής, θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας/υγρασίας.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει πρωτόκολλα για την ανάπτυξη εδώδιμων ή/και βιοαποικοδομήσιμων μεμβρανών αλλά και την ανάλυση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου για 3 ημέρες (ενδεικτικά) ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στο εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον βασικό αναλυτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την ανάπτυξη εδώδιμων ή/και βιοαποικοδομήσιμων μεμβρανών από πρωτεΐνες και την ανάλυση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να φέρει τις πρώτες ύλες (πρωτεΐνη) που τον ενδιαφέρουν ή να χρησιμοποιήσει αντίστοιχες πρώτες ύλες που είναι διαθέσιμες στο εργαστήριο. Με το πέρας της διεργασίας ο χρήστης δύναται να παραλάβει τις παραγόμενες εδώδιμες μεμβράνες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων.Ο κάθε χρήστης μπορεί να αναπτύξει μέχρι ένα (1) πρωτόκολλο εδώδιμων μεμβρανών και να πραγματοποιήσει ένα πλήρη χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων του.Μέγιστος αριθμός χρηστών: δύο (2)