Πρόσβαση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανάπτυξη ελαιοπηκτών (δομημένων λιπιδίων) και ανάλυση αυτών

 

 

Περιγραφή Αντικειμένου:

Η δράση αυτή αφορά επιστήμονες που είναι σχετικοί με τον ευρύτερο τομέα των τροφίμων. Στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση ή/και η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικό εξοπλισμό, προκειμένου οι χρήστες να αναπτύξουν ελαιώδη τρόφιμα με συγκεκριμένες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες που προσομοιάζουν αυτές των υδρογονωμένων λιπαρών υλών. 

 

Eργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει λυοφιλιωτή, ψηφιακό ομογενοποιητή υψηλών ταχυτήτων, ATR-FTIR, ρεόμετρο με διάταξη παράλληλης πλάκας, αναλυτή υφής, ψυγεία, καταψύκτες.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει πρωτόκολλα για την ανάπτυξη δομημένων λιπιδίων αλλά και την ανάλυση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία επεξεργασίας και αποθήκευσης.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου για 2 ημέρες (ενδεικτικά) ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στο εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον βασικό αναλυτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την ανάπτυξη ελαιοπηκτών και την ανάλυση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις πρώτες ύλες (έλαιο και συστατικά δημιουργίας της πηκτής) ή/ και να λάβει καθοδήγηση από το προσωπικό του εργαστηρίου ώστε να δημιουργήσει την πηκτή με τις προδιαγραφές που επιθυμεί. Με το πέρας της διεργασίας ο χρήστης δύναται να παραλάβει την παραγόμενη ελαιοπηκτή και τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Ο κάθε χρήστης μπορεί να αναπτύξει μέχρι ένα (1) πρωτόκολλο ελαιοπηκτών και να πραγματοποιήσει ένα πλήρη χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων του. Μέγιστος αριθμός χρηστών: ένας (1).