Πρόσβαση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ενθυλάκωση βιοδραστικών ουσιών και μικροοργανισμών

 

 

Περιγραφή Αντικειμένου:

Η δράση αυτή αφορά επιστήμονες που είναι σχετικοί με τον ευρύτερο τομέα των τροφίμων.Στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση ή/και η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικό εξοπλισμό, προκειμένου οι χρήστες να εφαρμόσουν μεθόδους ενθυλάκωσης προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερότητα των βιοδραστικών ουσιών ή η βιωσιμότητα των μικροοργανισμών.

 

Eργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει συσκευή ηλεκτρονηματοποίησης/ ηλεκτροψεκασμού, ψηφιακός ομογενοποιητής υψηλών ταχυτήτων, λυοφιλιωτής, ATR-FTIR, θάλαμος ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας/υγρασίας, επωαστικοί κλίβανοι, ψυγεία, καταψύκτες.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει μεθόδους ενθυλάκωσης χρησιμοποιώντας πρωτεΐνη ως φορέας ενθυλάκωσης αλλά και αναλύσεις για την αξιολόγηση της ενθυλάκωσης.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου για 3 ημέρες (ενδεικτικά) ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στο εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον βασικό αναλυτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εφαρμογή πρωτοκόλλου ενθυλάκωσης βιοδραστικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Δύναται να πραγματοποιηθεί η μέθοδος της ενθυλάκωσης και αναλύσεις, όπως ρυθμός διάχυσης βιοδραστικών ουσιών ή απελευθέρωσης μικροοργανισμών, αντιοξειδωτική ικανότητα, επιβεβαίωση επιτυχής ενσωμάτωση μέσω ATR-FTIR κ.ά. προκειμένου να αξιολογηθεί η διεργασία της ενθυλάκωσης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ουσία ή τον μικροοργανισμό προς ενθυλάκωση με τη χρήση πολυμερών πρωτεϊνικής φύσεως. Ο φορέας ενθυλάκωσης θα είναι διαθέσιμος από το εργαστήριο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ενθυλάκωση. Με το πέρας της διεργασίας ο χρήστης δύναται να παραλάβει το ενθυλακωμένο προϊόν. Ο κάθε χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει ενθυλάκωση για μία/ένα (1) βιοδραστική ουσία/μικροοργανισμό. Μέγιστος αριθμός χρηστών: ένας (1).