Πρόσβαση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανάλυση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων τροφίμων

 

 

Περιγραφή Αντικειμένου:

Η δράση αυτή αφορά εργαζόμενους και επιστήμονες που είναι σχετικοί με τον ευρύτερο τομέα των τροφίμων. Στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση ή/και η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικό εξοπλισμό, προκειμένου οι χρήστες να προσδιορίζουν φυσικές και μηχανικές ιδιότητες στα τρόφιμα.

Eργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Ρεόμετρο με διάταξη παράλληλης πλάκας και αναλυτής υφής.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει μεθόδους για μέτρηση  φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων για τρόφιμα όπως τρόφιμα τύπου επάλειψης, ελαιώδη (βούτυρα, μαργαρίνες), γαλακτοκομικά (γιαούρτι, τυριά) και ζαχαροπλαστικής (κρέμες, ζελέ, κ.ά).

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου για 2 ημέρες (ενδεικτικά) ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στο εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον βασικό αναλυτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την ανάλυση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των τροφίμων. Δύναται να πραγματοποιηθούν αναλύσεις, όπως ιξωδοελαστικότητα και ιξώδες, αντοχή σε εφελκυσμό/θλίψη, σκληρότητα κ.ά. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το τρόφιμο που θα αναλυθεί και να λάβει καθοδήγηση από το προσωπικό του εργαστηρίου ώστε να εφαρμόσει τις μεθόδους. Με το πέρας των αναλύσεων ο χρήστης θα επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τη βοήθεια του προσωπικού του εργαστηρίου. Ο κάθε χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναλύσεις για ένα (1) τρόφιμο. Μέγιστος αριθμός χρηστών: δύο (2).