ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η FOODBIOMES είναι μία νέα κατανεμημένη ερευνητική υποδομή του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα που στοχεύει να προσφέρει υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης, εξερευνώντας την επίδραση των εφαρμογών μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης

Επιστήμονες της FOODBIOMES προσφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους για να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων.

Εκπαίδευση & Επιμόρφωση

Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης παρέχονται σε ερευνητές και επαγγελματίες για να προάγουν την καινοτομία σε εφαρμογές μικροβιώματος στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πρόσβαση σε Υποδομές

Υποδομές υψηλής τεχνολογίας προσφέρονται σε ερευνητές και επαγγελματίες για την εκτέλεση ερευνητικών έργων του ενδιαφέροντος τους.

ΝΕΑ

FOODBIOMES researchers at the NextGen Omics International Conference

FOODBIOMES researchers at the NextGen Omics International Conference

FOODBIOMES researchers at the NextGen Omics International Conference FOODBIOMES participated in the 12th NextGen Omics International Conference that was held in London last week.  🚀 The effects of a novel probiotic strain on the gut microbiota of healthy mice and 🚀...

FOODBIOMES at Agrotica HELEXPO!

FOODBIOMES at Agrotica HELEXPO!

We are looking forward to meeting you in person at Stand 52 in Hall 2 in Thessaloniki International Exhibition & Congress Centre from 20 to 23 of October 2022 and to describe how FOODBIOMES can offer world class research, education and innovation services that can...

FOODBIOMES AT ICRI 2022

FOODBIOMES AT ICRI 2022

FOODBIOMES will be online for three days (19-21 October 2022) at the International Conference on Research Infrastructures (ICRI) 2022 - a biennial event that brings together stakeholders in the field of research infrastructures from all over the world. Our...

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES» (MIS 5047291) που εντάσσεται στη Δράση «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).